RWZI Galmaarden - fase 2

AANKONDIGING VAN OPENBARE ONDERZOEKEN:
Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de gemeente Galmaarden. Plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid en provincies staan hier niet vermeld.
 
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
Van 22 februari 2021 tot en met 23 april 2021:
 
STAND VAN ZAKEN IN DE PROCEDURE:
voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 29 december 2020
openbaar onderzoek tot en met 23 april 2021
nog geen advies Gecoro
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vaststelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
 
OPENBARE ONDERZOEKEN:
 


BIJLAGEN MET VERORDENENDE KRACHT:
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]