Wilsverklaring teraardebestelling

 
De specifieke wensen van de overledene moeten gerespecteerd worden. Deze kunnen blijken uit diverse handelingen:
  • De overledene heeft zijn/haar wens mondeling kenbaar gemaakt.
  • De overledene heeft testament nagelaten.
  • De overledene heeft in het bevolkingsregister laten registreren of hij/zij al dan niet voor crematie kiest. De dienst burgerlijke stand gaat bij een overlijden na of er een wilsbeschikking inzake teraardebestelling bestaat.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]