Geplande onderhoudswerken 2021

Op verschillende wegen in de gemeente zullen eind augustus en begin september onderhouds- en wegherstelwerken doorgaan. Deze werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen.
 
Alle geplande werken op een rijtje:
 
  • N272: Kapellestraat Galmaarden
Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant voert tussen 2 augustus en 18 september 2021 belangrijke verbeteringswerken uit aan de N272.
Ter hoogte van de Kapellestraat, tussen Hoogstraat en het einde van de bebouwde kom van Galmaarden, net voorbij de Watermolenstraat, wordt het wegdek volledig vernieuwd. De weg wordt dan ook volledig afgesloten voor het verkeer.
Deze werken zullen tijdelijk hinder met zich meebrengen. De omleiding verloopt via de N495, Edingseweg (Geraardsbergen-Edingen).
Je kan hier het omleidingsplan raadplegen.
Meer info vind je op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.
Hoe moet je je afval aanbieden?
Tijdens de werken dienen de bewoners hun afval (containers – papier – glas – PMD) op de ophaaldag voor de deur plaatsen. De aannemer van deze werken plaatst alles buiten de werf zodat de intercommunale deze makkelijk kan ophalen.


  • Wijk Hollebeekstraat - Avondvrede - Cardoenlaan - Tasseniersstraat
Aangezien er gewerkt zal worden op de toegangsweg ter hoogte van de Hollebeekstraat en de Tasseniersstraat komende van de Brusselstraat zal het verkeer tijdelijk de wijk moeten verlaten via de Tasseniersstraat en de Damstraat richting Hoogstraat. De weg zal telkens worden afgesloten voor het verkeer. Deze werken worden uitgevoerd op 1, 2 en 3 september. Aan de bewoners zal gevraagd worden hun wagens te parkeren in de Tasseniersstraat of in het begin van de Hollebeekstraat.

  • Waterschaapstraat tussen het kruispunt met de Veldstraat en het kruispunt met de Bruinsbroekstraat
De weg zal worden afgesloten voor het verkeer. De werken gaan door op 1 en 2 september. Een omleiding wordt voorzien via de Veldstraat. 
Bekijk plan 1 en plan 2
 
  • Hernestraat ter hoogte van het kruispunt met de Schoolstraat (ingang school)
De weg zal worden afgesloten voor het verkeer. De werken gaan door op 2 en 3 september. Een omleiding wordt voorzien voor het lokale verkeer via de Begijnhofstraat, Processiestraat en Statiestraat. Voor het doorgaand verkeer zal een omleiding voorzien worden via de Vollezelestraat en de Ninoofsesteenweg.  

  • Repingestraat ter hoogte van de huisnummers 38-42 (doodlopend deel)
De weg zal telkens 2 dagen worden afgesloten voor het verkeer (2 dagen einde augustus en 2 dagen begin september). Aan de bewoners zal gevraagd worden hun wagens te parkeren in Repingestraat.

  • Heirbaan (tussen huisnummer 9 en33), Werfstraat (tussen huisnummer 81 en 91) Steenstraat 44, Dorekensstraat (tussen huisnummer 1 en 25), Werfstraat (tussen huisnummer 83 en 91)
Hier worden kleine onderhoudswerken uitgevoerd met weinig of geen verkeersproblemen tot gevolg. Deze werken worden uitgevoerd op 1 en 2 september.


Meer gedetailleerde informatie zal worden meegedeeld in de bewonersbrieven die langs de betrokken straten worden verdeeld.

Voor vragen kan je terecht bij de dienst openbare werken van de gemeente: 054 89 04 20 – openbare-werken@galmaarden.be

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]