Wachtdiensten

Apothekers

Voor de wachtdienst van de apothekers verwijzen we naar de website www.apotheek.be of je kan ook terecht op het telefoonnummer 0903 99 000.

Geneesheren

De dienstdoende geneesheer zal tijdens de wachtdienst bereikbaar zijn via het centrale nummer: 053 60 82 60.

De wachtdienst van de geneesheren treedt in werking:

  • tijdens het weekend vanaf zaterdag 8u tot maandag 8u.

  • tijdens een feestdag vanaf de dag voor de feestdag om 19u tot de dag na de feestdag 8u.

Tandartsen

Op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 uur tot 18 uur kun je een beroep doen op het zonaalnummer om de tandarts met wachtdienst voor onze gemeente te kennen: 0903 399 69.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]