Vrijwilligers

Het lokaal bestuur Galmaarden kiest er bewust voor om binnen verschillende diensten een beroep te doen op de actieve, ondersteunende inzet van vrijwilligers. We ervaren de inzet en werkkracht van vrijwilligers als een waardevolle aanvulling op de prestaties van onze personeelsleden om een kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen.

We willen met een vrijwilligersbeleid mensen op een laagdrempelige manier in contact brengen met elkaar en met de verschillende diensten van gemeente en OCMW. 

Daarnaast biedt vrijwilligerswerk een mogelijkheid om talenten te ontwikkelen en iets te betekenen voor anderen in de maatschappij. Vrijwilligers blijven een grote meerwaarde in onze organisaties. Zij zijn samen met onze werknemers en bestuur het gezicht van het lokaal bestuur. Vrijwilligers maken een verschil voor onze dagelijkse werking. Een lokaal bestuur dat niet kan rekenen op de inzet van vrijwilligers is ondenkbaar. Onze dienstverlening zou niet zijn wat ze vandaag is zonder de inzet van vrijwilligers. Om die stelling kracht bij te zetten en de krachtlijnen toekomstbestendig te maken, schrijven we een vrijwilligersbeleid uit.
 
Met ons vrijwilligersbeleid willen we meer aandacht creëren voor het belang en de meerwaarde van vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligersbeleid lokaal bestuur Galmaarden
Ontdek in ons vrijwilligersbeleid een antwoord op deze vragen:
  • Wat is vrijwilligerswerk?
  • Welke diensten zetten vrijwilligers in?
  • Wie kan 'vrijwilligen'?
  • Wat zegt de wetgeving over vrijwilligerswerk?
  • Ben je als vrijwilliger verzekerd?
  • Welke vergoedingen zijn er als vrijwilliger?
  • Welke afspraken worden er gemaakt tussen de vrijwilliger en het lokaal bestuur?

Het uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat het onbetaald is. Het voorzien van een vergoeding door het bestuur is dus geen verplichting. Gemaakte kosten mogen vergoed worden, mits bepaalde spelregels in acht te nemen.
Binnen ons bestuur wensen wij vergoedingen te hanteren, waarbij we ervoor kiezen om enkel die vrijwilligersinzet financieel te waarderen die een regelmatig karakter vertoont of van die aard is dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid (vb. begeleiding van kinderen/ouderen) meedraagt. (zie vrijwilligersbeleid)
 
Actuele noden
Onze gemeentescholen hebben in totaal zo'n 900 leerlingen. Momenteel zoeken we dan ook specifiek vrijwilligers die zich nuttig willen maken in onze scholen. Bijvoorbeeld voor in de voor- en naschoolse opvang, bij de studietoezichten, voor het bedelen van warme maaltijden in onze scholen...
 
Vrijwilliger worden
Zin om vrijwilliger te worden? Vul dan onderstaand formulier in.
Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar sara.seys@galmaarden.be

        

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]