Voorlopig rijbewijs

Wat is een voorlopig rijbewijs?
Je krijgt een voorlopig rijbewijs als je slaagde voor het theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden om je voor te bereiden op het praktisch rijexamen.
  
Welke types voorlopig rijbewijs kan je aanvragen?
 • Model 3: voor alle categorie├źn motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie
  • Dit type voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.
  • Afhankelijk van de categorie krijg je het vanaf 18 jaar.
  • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen behalve voor categorie A.
  • Ten vroegste na 1 maand leg je een examen af.
 • Model 12: enkel voor categorie B
  • Voor kandidaten waarvan het vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 niet meer geldig is en die in een wachttijd van 3 jaar zitten.
  • Het theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn. Als dat niet zo is, dan moet eerst het theoretisch examen opnieuw worden afgelegd.
  • De kandidaat moet 6 uur rijschool hebben gevolgd.
  • Op het voorlopig rijbewijs M12 wordt minstens één begeleider vermeld.
  • De stage wordt geacht vervuld te zijn onder dekking van het vorig voorlopig rijbewijs.
  • De kandidaat blijft vrij om ook met stageattest het rijexamen af te leggen. Dit examen wordt dan afgelegd met de rijschool.
 • Model 18: enkel voor categorie B
  • Je krijgt het vanaf 18 jaar en het blijft 18 maanden geldig.
  • Je mag rijden zonder begeleiding.
  • Je bent verplicht om 20 uur praktische rijles te volgen.
  • Ten vroegste na 3 maanden leg je met de rijschool een praktisch examen af.
  • Je mag maximum 2 personen meenemen die minstens 24 jaar zijn en die minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B en niet vervallen zijn de afgelopen 3 jaar (niet verplicht vormingsmoment te volgen).
 • Model 36: enkel voor categorie B
  • Je krijgt het vanaf 17 jaar en het is 36 maanden geldig.
  • Je mag niet rijden zonder begeleider.
  • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen.
  • Ten vroegste na 3 maanden leg je met uw begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen af.
  • Met uitzondering van de begeleider(s) mag je geen passagiers vervoeren.
  • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
  • De begeleider:
   • heeft minstens 8 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs;
   • werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen;
   • heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers). 

Hoe vraag je een voorlopig rijbewijs aan?
Vraag een voorlopig rijbewijs aan in het gemeentehuis, dienst burgerzaken, je moet je voorlopig rijbewijs persoonlijk aanvragen. 

Voorlopig rijbewijs verloren of gestolen?
Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij je lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland kan je ter plaatse aangifte doen, maar je moet nadien ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst.
Met het attest van verlies dat je ontvangt, kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. De geldigheid van het attest van verlies is beperkt in tijd. Vraag dus zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan.
Het attest van verlies vervangt je voorlopig rijbewijs niet. Je moet eerst een duplicaat van je voorlopig rijbewijs afhalen, voordat je een voertuig bestuurt.

Goed om weten
De gemeente Galmaarden reikt vanaf 1 oktober 2013 het voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel uit.

Wat breng je mee? 
 • Je identiteitskaart.
 • Een aanvraagformulier. Dat krijg je bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen.
 • Voor het voorlopig rijbewijs model 36 vult de begeleider zijn/haar gegevens in op dit attest en ondertekent hij/zij het formulier. 
 • Eventueel attest van de rijschool waar je de opleiding volgde.
 • Kopie van het rijbewijs of identiteitskaart van de begeleider(s).
 • Een foto, indien deze op je huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is.
 • Attest van verlies bij verlies/diefstal.

Tarief
20 euro. Voor een duplicaat betaal je ook 20 euro.
Je kan betalen met bancontact:

Afhalen voorlopig rijbewijs
Het voorlopig rijbewijs wordt persoonlijk afgeleverd of aan een derde persoon die in het bezit is van een volmacht van de aanvrager. 
Ouders die het (voorlopig) rijbewijs van hun minderjarig kind komen afhalen, hebben hiervoor geen machtiging van hun kind nodig.
Opgelet: Je hebt 3 maanden om je voorlopig rijbewijs op te halen in het gemeentehuis. Na deze 3 maanden wordt je rijbewijs vernietigd. Hierin volgen we de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. 

Meer info:
Goca (Groepering van erkende ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs): www.goca.be
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs

 
 


┬ę Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]