Verkavelingen

Omschrijving
 
Men dient over een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden te beschikken om een perceel bouwgrond op te splitsen in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden.  
  
Werkwijze
Wanneer je een perceel aankoopt of wenst te bebouwen, informeer je je best bij het gemeentebestuur, Marktplein 17, 1570 Galmaarden, dienst stedenbouw, over het eventuele bestaan van verkavelingvoorschriften. Het kan immers zijn dat het niet mogelijk is binnen een bestaande verkaveling het gewenste ontwerp te realiseren.
 

Hier vind je meer documentatie voor het samenstellen van een aanvraagdossier.

Nuttige website
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]