Reservelijst

Vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik laat geen vaccins verloren gaan en legt een reservelijst aan
Om vaccins niet verloren te laten gaan, legt vaccinatiecentrum Koornmolen een reservelijst aan.
Via dit formulier verzamelt ze gegevens in functie van de vaccinatie. 
Met de reservelijst vult het vaccinatiecentrum de afspraakmomenten in van burgers/inwoners die hun afspraak hebben geannuleerd of niet kwamen opdagen voor hun afspraak.
 
Belangrijk om te weten:
  • Dit is een reservelijst. Er is geen garantie dat je opgeroepen wordt.
  • Je mag je enkel op de reservelijst voor het vaccinatiecentrum Koornmolen registreren indien je gedomicilieerd staat in Bever, Galmaarden, Herne, Gooik, Roosdaal of Lennik.
  • Iedereen kan zich op de reservelijst zetten, maar, volgens de huidige richtlijnen van de Vlaamse overheid, worden de 65-plussers op deze lijst het eerst gecontacteerd.
  • Eenmaal ingeschreven op de reservelijst hoef je niets meer te ondernemen. Als je aan de beurt bent, zal een medewerker van het vaccinatiecentrum jou opbellen met alle informatie en de concrete datum en tijdstip van de vaccinatie meedelen. Eenmaal ingeschreven op de reservelijst heeft het dus geen zin om zelf (meermaals) contact te nemen met het callcenter/de gemeente wanneer je eventueel aan de beurt zal komen. 
  • Wie al een eerste vaccinatie kreeg of al een uitnodiging tot vaccinatie ontving, moet zich niet registreren op de reservelijst.
  • Je registratie op de reservelijst vervangt de uitnodiging die je krijgt van het Agentschap Zorg & Gezondheid niet.
  • Het is niet mogelijk om te kiezen welk (merk van) vaccin je krijgt.
  • Het callcenter kan je niet op de reservelijst plaatsen. Je hoeft hiervoor dus niet naar hen te bellen. 
  • Heb jij niet-digitale familie, vrienden of buren? Spreek hen aan over deze reservelijst of help hen bij de online-registratie.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]