Uittreksels uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.
 
Dit officiële document geeft een opsomming van de eventuele strafrechterlijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, meer bepaald de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.
Er zijn twee soorten uittreksels:
  1. model 1 is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden zoals sollicitaties...
  2. model 2 is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
 
Waar kan ik het uittreksel aanvragen?
 
Je vraagt als particulier het uittreksel uit het strafregister aan bij de dienst sociale zaken bij uw gemeente. Je brengt hiervoor uw identiteitskaart mee.
Er zijn wel enkele uitzonderingen. In de volgende gevallen moet u het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie: als het uittreksel bestemd is voor het buitenland als buitenlander, voor de periode van uw verblijf in België in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s)
Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.
 
 
Kan ik een uittreksel van iemand anders aanvragen?

Je kan een uitreksel vragen in het gemeentehuis voor:
  • jezelf
  • een andere inwoner: mits je een volmacht hebt van die burger en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had en enkel als je bloedverwant van de overledene bent
  • personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden
     
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]