Thuisslachting

Wie voor eigen consumptie een dier thuis wil slachten of laten slachten, moet een aangifte doen bij het lokaal bestuur. 
Het gaat dus over een particuliere slachting buiten het slachthuis. Dit geldt ook voor religieuze slachtingen op een erkende tijdelijke slachtplaats.

Thuisslachting is alleen toegestaan voor varkens, schapen, geiten, gekweekte wilde hoefdieren, pluimvee en konijnen. Thuisslachting van andere als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, zoals runderen en paarden, is verboden. Voor deze laatste diersoorten gebeurt de slachting en de slachtaangifte in het slachthuis.

Vlees afkomstig van een thuisslachting is uitsluitend bestemd om inde de behoeften van het thuisgezien te voorzien:

  • is uitsluitend bestemd om in de behoeften van het thuisgezin te voorzien
  • mag niet in de handel gebracht worden
  • mag niet afgestaan worden aan derden.

Bij thuisslachting is voorafgaande bedwelming verplicht. Onbedwelmd thuisslachten is verboden.


Procedure

Als je voor de eerste keer een dier thuis wilt (laten) slachten, heb je een persoonlijk registratienummer van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV) nodig. Het registratienummer is geldig voor alles slachtingen die je in de toekomst wil (laten) uitvoeren. Je kan dit persoonlijk registratienummer aanvragen bij het lokaal bestuur.

Bovendien moet elke thuisslachting opart geregistreerd worden bij het FAVV door het lokaal bestuur. Hiervoor komt de eigenaar van het dier ten minste 2 werkdagen vooraf persoonlijk aangifte doen bij het lokaal bestuur. Voor de registratie breng je het registratienummer van FAVV mee en ook het beslagnummer van het dier (traceerbaardheid van origine). Maak hiervoor tijdig een afspraak met de dienst 'Bevolking'.

Het lokaal bestuur gebruikt dan de applicatie Beltrace van het FAVV voor de registratie van de thuisslachting en overhandigt een aangiftebewijs, het ‘bewijs van de toelating tot particulier slachting buiten het slachthuis’ aan de eigenaar van het dier. 

Het overtreden van het slachten aan huis wordt strafbaar gesteld met een boete tot 2.000 euro.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]