Sportraad


De sportraad heeft tot doel  het plaatselijke sport- en recreatieleven te stimuleren door het tot stand brengen van overleg, co√∂rdinatie en samenwerking tussen enerzijds de sport- en recreatieverenigingen en anderzijds belangstellende inwoners
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen betrekken de sportraad bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid en engageren zich ertoe om voor de definitieve besluitvorming de sportraad om advies te vragen over de aangelegenheden die vallen onder de culturele materies: "de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven".
De sportraad heeft de mogelijkheid om over de aangelegenheden met betrekking tot "de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven" op eigen initiatief een advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.
 
Het huishoudelijk reglement van de adviesraad sport vind je hier.
De goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad van 30 juni vind je hier


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]