Sociale uitkeringen verbonden aan FOD Personen met een handicap

Inwoners die een bijzondere graad van arbeidsongeschiktheid hebben, kunnen, indien nodig mits een voorafgaand medisch onderzoek, van een bijkomende financiële vergoeding of voordelen genieten van de FOD sociale zekerheid. Enkele voorbeelden zijn:
  • Integratietegemoetkoming
  • Inkomens vervangende tegemoetkoming
  • Verhoogde kinderbijslag
  • Parkeerkaart
  • Sociale en fiscale voordelen
  • Kortingen
Voor meer info omtrent de inhoud van deze uitkeringen/voordelen, de procedure, de voorwaarden enz. kan je terecht op volgende website Handicap Belgium.
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]