Attest inkomenstarief voor ouders (kinderopvang)

Als je kind naar een kinderopvang gaat heb je een attest inkomenstarief nodig. Ouders kunnen dit aanvragen op de website van Kind en Gezin. Je kan op deze website ook terecht voor alle vragen over de inhoud, procedure, berekening, enz... van dit attest.
 
Ouders die hulp nodig hebben bij de aanvraag van een attest inkomenstarief voor ouders kunnen terecht bij de kinderopvang waar hun kind gaat. Ook de medewerkers van het Sociaal Huis kunnen je helpen dit attest aan te vragen.
 
Heb je het financieel moeilijk dan kan je eenzelfde attest inkomenstarief aanvragen met een individueel verminderd tarief. Het Sociaal Huis beslist of je al dan niet recht hebt op dit tarief. 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]