Sitemap

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
Navigatie (hoofd)
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse Bestuur & OrganisatieBestuur & Organisatie
Collapse Samenstelling bestuursorganenSamenstelling bestuursorganen
Collapse GemeenteraadGemeenteraad
Gemeenteraadsagenda
Gemeenteraadsbesluiten
Leden, gepubliceerd op 28 juli 2021
Collapse College van burgemeester en schepenenCollege van burgemeester en schepenen
Tweede Schepen
OCMW-raad
Collapse Bijzonder Comite voor de Sociale Dienst - BCSDBijzonder Comite voor de Sociale Dienst - BCSD
Leden, gepubliceerd op 21 januari 2019, aangepast op 2 september 2022
Vast bureau
Organisatie
Collapse AdviesradenAdviesraden
Collapse CultuurraadCultuurraad
Bronzen Urbanus
Dorpsdichters
Verslagen
Collapse JeugdraadJeugdraad
Verslagen
Collapse Lokaal Overleg KinderopvangLokaal Overleg Kinderopvang
Verslagen
Collapse SportraadSportraad
Verslagen
Collapse MilieuadviesraadMilieuadviesraad
Reglement Groene Pluim
Verslagen
Agenda
Collapse GECOROGECORO
Verslagen
Collapse SeniorenraadSeniorenraad
Verslagen
Beheersorgaan Gemeenschapscentrum
Beheersorgaan bibliotheek
Collapse Openingsuren - enkel op afspraakOpeningsuren - enkel op afspraak
Dienst Burgerzaken (Bevolking - Burgerlijke stand)
Gemeentesecretariaat
Personeelsdienst
Dienst Organisatiebeheersing
ICT-dienst
Onthaal
Dienst Financiële Zaken
Milieudienst
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Openbare Werken
Technische dienst
Cultuurdienst
Jeugddienst
Sportdienst
Dienst Bibliotheek
Dienst Communicatie
Dienst Toerisme
Onderwijsdienst
Academie voor muziek, woord en dans
OCMW-secretariaat
OCMW - Sociale Dienst
OCMW - Dienst Ouderenzorg
OCMW - Thuisdiensten
Dienst Lokale economie
Over Galmaarden
Sluitingsdagen
Collapse Openbaarheid, publicaties en bekendmakingenOpenbaarheid, publicaties en bekendmakingen
Collapse Agenda's, notulen en besluitenlijsten: gemeenteAgenda's, notulen en besluitenlijsten: gemeente
Vanaf 1 juli 2021
Vóór 1 juli 2021
Collapse Agenda's, notulen en besluitenlijsten: OCMWAgenda's, notulen en besluitenlijsten: OCMW
Vanaf 1 juli 2021
Vóór 1 juli 2021
Intergemeentelijke samenwerking
Burgerparticipatie
Collapse Digitaal loketDigitaal loket
Collapse Reservaties en ticketsReservaties en tickets
Wil je een zaal of terrein reserveren?
Wil je inschrijven voor een activiteit uit het jeugdaanbod?
Wil je je inschrijven voor een andere activiteit?
E-loket
Evenementenaanvraag
Digitale bouwaanvraag
Openbaar onderzoek bouwvergunningen
Collapse PublicatiesPublicaties
Nieuws
Collapse Infoblad en brochuresInfoblad en brochures
Gemeentelijk informatieblad
Sport
Toerisme
Collapse Meerjarenplan 2020 - 2025Meerjarenplan 2020 - 2025
Meerjarenplan 2020-2025
Budget
BBC - inspiratienota, gepubliceerd op 29 januari 2019
Jaarverslagen
Collapse SubsidiesSubsidies
Subsidies cultuur
Subsidies jeugd
Subsidies milieu
Subsidies sport
Collapse Belastingen en retributiereglementenBelastingen en retributiereglementen
Belastingen
Retributiereglementen
Reglementen en verordeningen
Uitleendienst
Paasbingo
Baljuwtuin
Collapse Premie- en subsidiereglementenPremie- en subsidiereglementen
Aanvraag premie groenbemesting
Subsidiereglement voor het aanwenden van alternatieve en duurzame energiebronnen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014
Toekennen van een rechtstreekse toelage van 300 euro per jaar aan de onthaalouders, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2010 en opnieuw gepubliceerd op 7 januari 2014
Toekennen van een premie voor groenbemesting - aanpassing, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 maart 2010 en opnieuw gepubliceerd op 15 januari 2014
Toekennen van een premie voor geboorten, huwelijksjubilarissen, honderdjarigen, sport- en cultuurprijzen en wedstrijden in het gemeentelijk infoblad 'Samen' en op de website, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2014 en gepubliceerd op 8.12.14
Subsidiereglement voor de aankoop van herbruikbare luiers voor baby's en kinderen tot 3 jaar, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 september 2019 en gepubliceerd op 19 december 2019
Uitleenreglement voor herbruikbare bekers, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 september 2019 en gepubliceerd op 19 december 2019
Reglement jaarlijkse tegemoeting in de afvalkosten aan bepaalde doelgroepen in het kader van het nieuw retributiereglement voor het inzamelen van afvalstoffen door ILvA, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 8 januari 20
Collapse MeldpuntMeldpunt
Ik heb een vraag
Ik heb een melding
Ik heb een klacht
Zwerfvuil/sluikstort
Openbaar onderzoeken
Collapse Leven & WerkenLeven & Werken
Collapse Burgerzaken (Bevolking - Burgerlijke stand)Burgerzaken (Bevolking - Burgerlijke stand)
Collapse UittrekselsUittreksels
Uittreksels Burgerlijke Stand
Uittreksels uit het strafregister
Uittreksels uit het bevolkingsregister
Eensluidend verklaren van afschriften, wettiging van handtekening
Adreswijzigingen
Voornaamswijziging
Elektronische Identiteitskaart (eID of EIK)
Nationaliteitskeuze, naturalisatie, vreemdelingenzaken
Internationale Reispassen
Collapse Rijbewijzen & voorlopige rijbewijzenRijbewijzen & voorlopige rijbewijzen
Voorlopig rijbewijs
Rijbewijs
Internationaal rijbewijs
Geboorte
Adoptie
Samenwonen
Huwelijken
Echtscheidingen
Collapse OverlijdenOverlijden
Aangifte overlijden
Aangifte van een doodgeboren kind
Grondvergunning kerkhoven
Heraanleg begraafplaatsen
Collapse WilsverklaringenWilsverklaringen
Donorschap
Wilsverklaring (voorafgaande) euthanasie
Wilsverklaring teraardebestelling
Kermissen en Markten
Kruispuntbank
Straffe Streek Gemeente
Collapse Vacatures gemeente & OCMWVacatures gemeente & OCMW
Sollicitatie
Solliciteer onmiddellijk
VDAB
Wijk-werken
Vrijwilligers
Collapse Lokale economieLokale economie
Collapse Waardebon | cadeaubonWaardebon | cadeaubon
lijst deelnemende handelaars
Meld je hier aan als deelnemende handelaar
Hinderpremie
Sorteerplicht
Eindejaarsactie 2022
Collapse OnderwijsOnderwijs
Scholen
Gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans
Voor- & naschoolse kinderopvang
Collapse Vrije TijdVrije Tijd
Collapse BibliotheekBibliotheek
Activiteiten
Collapse Gemeentelijke InfrastructuurGemeentelijke Infrastructuur
Collapse Socioculturele infrastructuurSocioculturele infrastructuur
Gemeenschapscentrum Baljuwhuis
Willem Tell
De Notelaar
Gebruikersvergoedingen, huishoudelijk reglement en aanvraag materialen
Collapse SportinfrastructuurSportinfrastructuur
Sportcomplex Galmaarden
Sportcomplex Tollembeek
Sportcomplex Vollezele
TRB
Gebruikersvergoedingen en huishoudelijk reglement
Jeugdlokaal
Speelterreinen
Collapse JeugdJeugd
Op zoek naar een babysit?
Kinderopvang
Speelpleinwerking
Subsidies aan jeugdverenigingen
Subsidies aan particulieren
Babytheek
Vervoer kampmateriaal
Jeugdregio Pajottenland
Jeugdgids
Blokspot
Collapse SportSport
Sportregiowerking Pajottenland
Subsidies sportverenigingen
Jeugdsportgids
Padelterreinen
G-sportkampen 2022
Sportpas
Collapse ToerismeToerisme
Collapse BezienswaardighedenBezienswaardigheden
De Kaatser
De Mark en de Watermolens
De Mijnwerker en Station
De Mijnwerkersbuste
De Mijnwerkerslamp
De Schandpaal
Kasteelhoeve Heetvelde
Kasteel Steenhault
Museum van het Belgisch Trekpaard en Brillantbeeld
Museum Jaak Ballings
Onze-Lieve-Vrouwkapel Herhout
Pauwelhoeve en Pauwelbeeldje
Pauwelviering
Sgrafittopanelen in Vollezele
Sint-Leonarduskapel
Sint-Martinuskerk
Sint-Pauluskapel
Sint-Pauluskerk
Sint-Pieterskerk
Urbanusbeeld
Historiek van de gemeente
Logementen
Meteo Tollembeek
Toerisme Pajottenland en Zennevallei
Wetgeving overnachting en kamperen
Recreatie
Toerismepunt
LEADER Pajottenland +
Vollegaasroute
UIT in Galmaarden
Uitleendienst
Collapse VerenigingslevenVerenigingsleven
Erkenning gemeentelijke verenigingen - procedure
Collapse Subsidies vrije tijdSubsidies vrije tijd
Subsidies jeugdverenigingen
Subsidies socioculturele verenigingen
Subsidies sportverenigingen
Projectsubsidies
Overzicht erkende verenigingen
Gemeentelijke Infrastructuur
Een activiteit of evenement aankondigen
UNISONO (vroeger SABAM en Billijke vergoeding)
Vrijwilligers: wetgeving en gratis verzekering
Uitleendienst
Uw vereniging goed verzekerd
Collapse EvenementenloketEvenementenloket
Algemene voorwaarden
Garageverkoop
Kaffee Matinee
Collapse Welzijn & VeiligheidWelzijn & Veiligheid
Collapse Sociaal HuisSociaal Huis
Collapse Sociale dienstSociale dienst
Aanvraag van sociale tegemoetkomingen
Administratieve ondersteuning
Attest inkomenstarief voor ouders (kinderopvang)
Budgetbegeleiding en budgetbeheer
Budgetmeter
Collectieve schuldenregeling
Financiële hulpverlening
Huisvesting
Juridisch advies
Leefloon
Lokaal OpvangInitiatief
Lokale AdviesCommissie energie (LAC)
Parkeerkaarten voor personen met een handicap
Pensioenen
Schuldbemiddeling
Sociale uitkeringen verbonden aan FOD Personen met een handicap
Tewerkstelling
Verwarmingstoelage
Voorschotten
Collapse Dienst ouderenzorgDienst ouderenzorg
Seniorenwoningen Akkerwinde
Borgstelling woonzorgcentrum
Serviceflats
Verblijfskosten woonzorgcentrum
Collapse ThuisdienstenThuisdiensten
Dorpsrestaurant
Gezinszorg
Klusjesdienst
Mantelzorg
Minder Mobielen Centrale (MMC)
Personenalarmtoestellen
Poetsdienst
Zorgnetwerk
Boodschappendienst
Collapse PublicatiesPublicaties
Reglementen
Collapse WelzijnspartnersWelzijnspartners
Begeleid Wonen Pajottenland
Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
Federale Overheidsdienst Belastingen
Federale Overheidsdienst Pensioenen - Pensioenpunt
FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap
Huis van het kind
Logo Zenneland - gezondheid
Providentia
Sociaal Verhuurkantoor Webra
Wijk-werken
Woonwinkel Pajottenland - 3Wplus
Thuisopvang zieke kinderen - 3Wplus
Buurtinformatienetwerk
Nood & Interventieplan
Collapse HulpdienstenHulpdiensten
Activatie noodnummer 1722
Applicatie 112 BE voor smarthphones
Brandweer
Politie
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Collapse PreventiePreventie
Intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland
Drankprobleem?
Voor al jouw vragen rond zelfmoord
Collapse Sociale kaart hulpverleninginitiatievenSociale kaart hulpverleninginitiatieven
Hulpverlening verslaving bij jongeren
Hulpverlening verslaving bij volwassenen
Voor al jouw vragen over gender en seksuele voorkeur
Collapse HulplijnenHulplijnen
Algemene hulplijnen
Hulplijnen voor jongeren
Hulplijnen voor volwassenen
Lokale hulpverleners
Generatie rookvrij
Sociale kaart
Wachtdiensten
Collapse CoronaCorona
Maatregelen
Collapse VaccinatieVaccinatie
Je afspraak
Bereikbaarheid vaccinatiecentrum Strijland
Veelgestelde vragen over de vaccinatie
FAQ - veelgestelde vragen én antwoorden
Overzicht telefoonnummers
Overzicht aantal besmettingen in onze gemeente
Overzicht aantal vaccinaties in onze gemeente
Collapse Help OekraïneHelp Oekraïne
#PlekVrij
Informatiewebsite en -telefoonnummer
Vrijwilligers gezocht!
Collapse Wonen & OmgevingWonen & Omgeving
Collapse AfvalbeleidAfvalbeleid
Afvalkalender
Containerpark
Collapse Afvalinzameling door ILvAAfvalinzameling door ILvA
Nieuwe inwoner of verhuizen?
Sluikstorten en zwerfvuil
Collapse Bouwen & VerbouwenBouwen & Verbouwen
Benoveren is "Beter renoveren"
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Geografisch Informatie Systeem (GIS)
Kadaster en registratie
Omgevingsvergunningen
Verkavelingen
Energiehuis - 3Wplus
Collapse HuisvestingHuisvesting
Sociale Huisvesting
Woonwinkel Pajottenland
Collapse MobiliteitMobiliteit
De Lijn
NMBS
Dienst Aangepast Vervoer
Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant
FAQ - Veelgestelde vragen omtrent mobiliteit
Basisbereikbaarheid & Hoppin
Toerismepunt
Richtlijnen opladen elektrische en hybride voertuigen vanop de openbare parkeerplaats
Collapse LeefmilieuLeefmilieu
Benoveren is "Beter renoveren"
Bestrijden van distels
Bosbeheer
Jachtplannen inkijken en aanpassen
Milieuverenigingen
Collapse PesticidenPesticiden
Gezinnen
Professionele terreinbeheerders
Collapse Subsidies leefmilieuSubsidies leefmilieu
Groenbemesting
Alternatieve en duurzame energiebronnen
Jaarlijkse tegemoetkoming in de afvalkosten
Eénmalige subsidie herbruikbare luiers
Verbranding in openlucht
Onderhoud van bomen en struiken
Collapse AsbestAsbest
Hoe omgaan met asbest?
Asbest aanbieden op het containerpark
Asbestattest
Rattenbestrijding
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Collapse DierenwelzijnDierenwelzijn
Huisdiersticker
Honden: aangelijnd staat netjes
Check je chip
Dieren en koud weer
Dieren op de weide
Dode dieren op de weg
Katten: registreren | adopteren
Katten: sterilisatie en castratie
Kippen houden
Melding verwaarloosde dieren
Paarden op de weide
Vuurwerk: tips huisdieren
Eigenaar van kameelachtigen?
Wespenfolder 2022
Meldpunt zwerfkatten
Collapse LandbouwLandbouw
Vlaams Rampenfonds – schade aan teelten
Thuisslachting
Klimaatrobuuste tuin
Collapse Openbare WerkenOpenbare Werken
Collapse NutsvoorzieningenNutsvoorzieningen
Aardgas - Elektriciteit - Openbare Verlichting - Riolering
Waterleiding
Collapse WegenwerkenWegenwerken
Hinder in kaart
Hinderpremie
Wegen- en rioleringswerken in Tollembeek
Wegen- en rioleringswerken in Vollezele
Inname openbaar domein
Bekendmakingen omgevingsvergunningen
Collapse Ruimtelijke plannenRuimtelijke plannen
RWZI Galmaarden - fase 2
Bekendmakingen leegstand
Collapse Bekendmakingen plannen van aanlegBekendmakingen plannen van aanleg
Planologisch attest ‘De Okkernoot’
Rook- en CO-melders
Tweede verblijf
Kapvergunning en compensatie
Collapse ContactContact
Meldingsformulier
Collapse Hoe Galmaarden bereiken?Hoe Galmaarden bereiken?
Met eigen vervoer
Openbaar vervoer
Collapse EXTRANETEXTRANET
GEMEENTERAAD
OCMW-RAAD
VAST BUREAU
GECORO
Openingsuren
Cadeaubon
waardebon

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]