Samenwonen

 
Personen die samenwonen kunnen dit vanaf 1 januari 2000 wettelijk laten registreren in het bevolkingsregister. Onder 'wettelijke samenwoonst' wordt verstaan: de toestand van samenleven van twee personen die daartoe een verklaring hebben afgelegd.
Een aantal regels bakenen deze verklaring af:
  • De samenwonenden moeten meerderjarig zijn.
  • De samenwonenden moeten een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarvoor ze een ontvangstbewijs terugkrijgen.
  • De samenwoonst wordt vermeld in de bevolkingsregisters. Alvorens zich te laten registreren, winnen de samenwonenden best de nodige raad, in verband met juridische gevolgen, in bij een notaris. Het advies van een notaris is volledig gratis.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]