Retributiereglementen

Retributiereglement voor het leveren van diverse diensten en producten in het gemeentelijk onderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2019 en gepubliceerd op 24 juli 2019

DELETE DETAILS

Goedkeuring gebruikersvergoedingen gemeentelijke sportinfrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 oktober 2018 en gepubliceerd op 22 november 2018

DELETE DETAILS

Retributiereglement extra activiteit krokusvakantie 2019 in samenwerking met jeugdregio Pajottenland, goedgekeurd op 27 november 2018 en gepubliceerd op 11 december 2018

DELETE DETAILS

Retributiereglement zomeractiviteit 2019 in samenwerking met jeugdregio Pajottenland, goedgekeurd op 27 november 2018 en gepubliceerd op 11 december 2018

DELETE DETAILS

Goedkeuring aanpassing gebruikersvergoedingen gemeentelijke socioculturele infrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 november 2016

DELETE DETAILS

Retributie op het leveren van administratieve prestaties, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 mei 2017 en gepubliceerd op 19 juni 2017

DELETE DETAILS

Goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2015 en opnieuw gepubliceerd op 23 maart 2017

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor de inzameling van afvalstoffen - globaal reglement: aanpassing, goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 februari 2016 en gepubliceerd op 15 februari 2016

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor sportkampen georganiseerd door de gemeente, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 maart 2014 en opnieuw gepubliceerd op 16 maart 2015

DELETE DETAILS

Goedkeuring gebruikersvergoedingen jeugdlokaal Galmaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2014

DELETE DETAILS

Binnenschoolse kinderopvang: goedkeuring huishoudelijk reglement en retributie, goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 juli 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement start to-projecten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 maart 2011 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Vaststelling van de retributie voor de verkoop van kaarten van het fietsknooppuntennetwerk Pajottenland en Zennevallei, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 april 2010 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement podiumvoorstellingen voor senioren, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 december 2011 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement mobiele internetklas, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 september 2011 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Verkoop van dranken en versnaperingen op activiteiten georganiseerd door de gemeente in gemeenschapscentrum Baljuwhuis, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 juni 2010 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Vaststellen van de tarieven vanaf 1 januari 2002 voor het gebruik van nadarhekken voor verenigingen uit de gemeente en door aanpalende gemeenten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 november 2001 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Goedkeuren van de tarieven voor een standplaats tijdens de Pajotternijen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 februari 2005 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

DELETE DETAILS

Vaststellen van de gebruikstarieven voor het gebruik van turnzalen en klaslokalen voor andere dan schoolactiviteiten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 november 2001 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor het aanbieden van E-boeken in de bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2013 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor de verkoop van strooizout aan inwoners, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2012 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributie voor het elektriciteitsverbruik tijdens markten en kermissen: opheffing, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2014 en gepubliceerd op 29 januari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor deelname aan kleuterstages georganiseerd door het gemeentebestuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2014 en gepubliceerd op 29 januari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor graf- en columbariumconcessies, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Retributie voor de verkoop van folders mountainbikeroute, kaarten trage wegen, brochure fietsen en wandelen langs Vlaamse wegen, vlaggen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 april 2008 en opnieuw gepubliceerd op 13 januari 2014

DELETE DETAILS

Retributie voor het per post verzenden van afschriften, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 november 2005 en opnieuw gepubliceerd op 13 januari 2014

DELETE DETAILS

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]