Retributiereglementen

Retributiereglement voor het inzamelen van afvalstoffen door ILvA, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 maart 2022 en gepubliceerd op 27 juli 2022

DELETE DETAILS

Onderwijs: aanpassing huishoudelijk reglement binnenschoolse kinderopvang, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 juni 2021 en gepubliceerd op 7 juli 2021

DELETE DETAILS

Onderwijs: aanpassing huishoudelijk reglement binnenschoolse kinderopvang, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 juni 2021 en gepubliceerd op 7 juli 2021

DELETE DETAILS

Onderwijs: aanpassing aan het retributiereglement voor het leveren van diverse diensten en producten in het gemeentelijk onderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 juni 2021 en gepubliceerd op 7 juli 2021

DELETE DETAILS

Goedkeuring gebruikersvergoeding voor gemeentelijke sportcomplexen voor de organisatie van sportkampen in samenwerking met het lokaal bestuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 februari 2021 en gepubliceerd op 9 maart 2021

DELETE DETAILS

Retributiereglement kleutersportkampen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2020 en gepubliceerd op 11 december 2020

DELETE DETAILS

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: verlenging vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022, met aangepaste prijzen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2020 en gepubliceerd op 22 maart 202

DELETE DETAILS

Retributiereglement dorpsrestaurant, goedgekeurd door de OCMW-raad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: verlenging vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor graf- en columbariumconcessies, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Retributie op de verkoop van dranken en versnaperingen op activiteiten georganiseerd door de gemeente, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Retributie op het leveren van administratieve prestaties, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Goedkeuring gebruikersvergoedingen gemeentelijke sportinfrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 oktober 2018 en gepubliceerd op 22 november 2018

DELETE DETAILS

Goedkeuring aanpassing gebruikersvergoedingen gemeentelijke socioculturele infrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 november 2016

DELETE DETAILS

Goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2020 en gepubliceerd op 24 februari 2021

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor sportkampen georganiseerd door de gemeente, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 maart 2014 en opnieuw gepubliceerd op 16 maart 2015

DELETE DETAILS

Goedkeuring gebruikersvergoedingen jeugdlokaal Galmaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2014

DELETE DETAILS

Vaststelling van de retributie voor de verkoop van kaarten van het fietsknooppuntennetwerk Pajottenland en Zennevallei, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 april 2010 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement podiumvoorstellingen voor senioren, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 december 2011 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement mobiele internetklas, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 september 2011 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Vaststellen van de tarieven vanaf 1 januari 2002 voor het gebruik van nadarhekken voor verenigingen uit de gemeente en door aanpalende gemeenten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 november 2001 en opnieuw gepubliceerd op 10 februari 2014

DELETE DETAILS

Goedkeuren van de tarieven voor een standplaats tijdens de Pajotternijen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 februari 2005 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

DELETE DETAILS

Vaststellen van de gebruikstarieven voor het gebruik van turnzalen en klaslokalen voor andere dan schoolactiviteiten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 november 2001 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor het aanbieden van E-boeken in de bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2013 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor de verkoop van strooizout aan inwoners, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2012 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

DELETE DETAILS

Retributie voor het elektriciteitsverbruik tijdens markten en kermissen: opheffing, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2014 en gepubliceerd op 29 januari 2014

DELETE DETAILS

Retributiereglement voor graf- en columbariumconcessies, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Retributie voor de verkoop van folders mountainbikeroute, kaarten trage wegen, brochure fietsen en wandelen langs Vlaamse wegen, vlaggen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 april 2008 en opnieuw gepubliceerd op 13 januari 2014

DELETE DETAILS

Retributie voor het per post verzenden van afschriften, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 november 2005 en opnieuw gepubliceerd op 13 januari 2014

DELETE DETAILS

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]