Eigenaar van kameelachtigen?

Op 21 april 2021 trad de Europese dierengezondheidswet in voege. Deze wetgeving verplicht dat ook houders van kameelachtigen geregistreerd worden in Sanitel. Dat is de databank van het FAVV ontwikkeld voor de identificatie en registratie van de Belgische veestapel (ook als je al aangesloten bent bij bv. een alpacavereniging). Daarnaast legt deze wet ook verplichtingen over het identificeren van deze dieren en bepaalde registraties op. 

Wie moet zich laten registreren en hoe?
Zodra je minstens één kameelachtige houdt (hieronder vallen ook alpaca's en lama's), laat je je registreren via DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen).
We adviseren je om dit zo spoedig mogelijk te doen door het registratieformulier ingevuld aan DGZ te bezorgen. Lees onderstaande documenten aandachtig na en dien vervolgens het registratieformulier in.
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]