Rattenbestrijding

Ratten veroorzaken materiële schade en natuurschade en kunnen ziektes verspreiden. Reden genoeg dus om ratten op een ecologisch verantwoorde en professionele manier te bestrijden.
Iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt, moet maatregelen nemen om ratten te vermijden en bestrijden.
Dit houdt in dat verschillende instanties of personen een rol spelen in de bestrijding van ongedierte zoals ratten.

Op privéterrein en in de woning?
De eigenaar of huurder zelf is verantwoordelijk voor ongediertebestrijding. Ook hier is het motto: beter voorkomen dan genezen. Op www.zonderisgezonder.be vind je tips over hoe je je woning en tuin minder interessant kunt maken voor ratten. Als je dan toch moet overgaan tot de bestrijding van ratten met gif of vallen, respecteer dan zeker altijd de veiligheidsvoorschriften. Eventueel vraag je advies aan het gemeentebestuur of aan een professionele verdelgingsfirma.
Vanaf 1 juli 2020 verdeelt het gemeentebestuur niet langer het 'gratis' rattengif met zeer lage toxische dosis. Uit ervaring blijkt namelijk dat de toxische waarde te laag is om doeltreffend te zijn en dat ratten resistent worden aan één bepaalde toxische stof.

Langs waterlopen of op openbaar domein?
Verschillende waterbeheerders hebben een opdracht tot bestrijding van ratten: de Vlaamse overheid, de provincie en het lokaal bestuur. 
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bestrijdt drie soorten ratten langs waterlopen (in Galmaarden: De Mark) en aanpalende wegen: de bruine rat, de muskusrat en de beverrat.
De provincie bestrijdt de bruine en zwarte rat langs de waterlopen van tweede categorie (middelgrote waterlopen).
Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de overige kleinere waterlopen (grachten) en het openbaar domein in het algemeen.

Meldpunt
Bezorgen ratten overlast en bevinden die zich op het openbaar domein?
Meld dit dan onderaan via het gemeentelijk rattenmeldpunt. Jouw melding wordt geregistreerd, geëvalueerd en waar nodig en mogelijk zorgen de gemeentelijke diensten ofwel in eigen beheer of met de ondersteuning van een deskundige firma voor een gepaste bestrijding.

Meer info
Milieudienst – milieu@galmaarden.be – 054 89 04 28
 
Rattenmeldpunt

       


 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]