Aanvraag premie groenbemesting

Jaarlijks kunnen landbouwers bij de gemeente een premie groenbemesting aanvragen (open hier het aanvraagdocument).

 

Tijdens de gemeenteraad van 15 mei 1998 besliste de raad de toekenning van een premie aan landbouwers met bedrijfszetel in Galmaarden bij het uitzaaien van groenbemesting voor gronden gelegen op het grondgebied van de gemeente Galmaarden. Het indienen van de aanvragen dient te gebeuren uiterlijk 30 november van het dienstjaar.

Tijdens de gemeenteraad van 6 november 2001 besliste de raad het subsidiebedrag vast te stellen op 13,00 euro per ha per jaar, met een maximum van 15 ha per bedrijf.

Tijdens de gemeenteraad van 30 maart 2010 besliste de raad de vestigingsvoorwaarde van de bedrijfszetel op het grondgebied van Galmaarden te schrappen.

Toekennen van een premie voor groenbemesting - aanpassing, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 maart 2010 en opnieuw gepubliceerd op 15 januari 2014.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]