Politie

Algemeen

De hoofdpost van de Lokale Politie Pajottenland is gelegen in de Bruneaustraat 101, 1755 Gooik (Kester).
 
Dringende politiehulp
Aarzel niet om het noodnummer 101 of 112 (GSM) te bellen!
 
 
Niet dringende politiehulp
Contacteer onze politiezone via het blauwe nummer - 054 31 35 01. Op dit gecentraliseerde nummer kunt u steeds terecht voor niet-dringende politiehulp, vragen en contactverzoeken voor uw wijkagent.
 

Politieraad

 
Klik hier voor de agenda van de politieraad. 
Raadpleeg hier de verslagen van de politieraad.
 

Wijkcoördinator

Hoofdinspecteur Mario Priels

Wijkpost Galmaarden

Inspecteurs
- inspecteur Yves Baeyens: verantwoordelijk voor deelgemeente Galmaarden
- inspecteur Bert Langhendries: verantwoordelijk voor deelgemeente Tollembeek
- inspecteur Lieve Ricourt: verantwoordelijk voor deelgemeente Vollezele

Contact
Voor persoonlijke contacten met uw wijkwerker wordt best voorafgaandelijk telefonisch contact opgenomen. Zodoende komt de wijkwerker zelf bij u langs of kunt u hem/haar op de politiepost op een afgesproken dag en uur opzoeken.
 
Raadpleeg voor openingsuren, telefoonnummers... de website van de wijkpost:
 
 
OPENINGSUREN WIJKKANTOREN
Ingevolge een evaluatie van de nieuwe maatregelen naar aanleiding van het corona-virus is besloten dat:

  • Alle wijkkantoren gesloten blijven
  • Het "Centraal Onthaal" zal vanaf donderdag 1 juli gedecentraliseerd uitgevoerd worden te:
    • Gooik, Bruneaustraat 101
    • Galmaarden, Kammeersweg 8
    • Lennik, Markt 18
  • Deze bovenvermelde onthaalpunten ("Centraal Onthaal") zullen fungeren als enig onthaalpunt binnen onze Politiezone 
  • Voor info en openingsuren: https://www.politie.be/5405/
 
Via het zonaal reservatiesysteem Appoint kan je de openingsuren raadplegen en zelf je afspraak boeken of laten boeken (blauw nummer 054 31 35 01).

Overzicht snelheidscontroles

Een overzicht van de maandelijkse snelheidscontroles worden gepubliceerd op de website van de Politiezone Pajottenland. Raadpleeg hier deze snelheidscontroles.

Preventie - Intergemeentelijke preventiemedewerker

Alcohol en drugs zijn ernstige maatschappelijke problemen, waarbij preventie heel wat ontsporingen kan voorkomen of verhelpen. In deze zin wensten de gemeentelijke overheden van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen te komen tot een ingebed lokaal drug- en alcoholbeleid. De aanwerving van een Intergemeentelijke preventiemedewerker "Drugs en Alcohol” sluit hierbij perfect aan. De Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant kende dan ook een subsidie toe voor het pilootproject Pajottenland "intergemeentelijke samenwerking inzake drug- en alcoholpreventie”.

Hebt u vragen omtrent drugs of druggebruik? Bent u geïnteresseerd om een drugbeleid op te starten in uw vereniging? Gelieve dan contact op te nemen met de alcohol- en drugpreventiemedewerker!
Contactgegevens: Intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiemedewerker Pajottenland, Bruneaustraat 120 in 1755 Kester
Tel.: 054 31 01 98
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]