Parkeerkaarten voor personen met een handicap

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.
 
Via het Sociaal Huis kan je een aanvraag indienen om een parkeerkaart te bekomen. Deze aanvraag wordt ingediend bij de FOD Sociale zekerheid Directie generaal personen met een handicap. Na medisch onderzoek krijg je uitsluitsel of je al dan niet recht hebt op een parkeerkaart.
 
Voor meer info met betrekking tot de parkeerkaart wat betreft het gebruik, de toelatingsvoorwaarden, de geldigheidsduur, de aanvraagprocedure, enz. kan je terecht op volgende website handicap Belgium.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]