Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaar 2016, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2015 en gepubliceerd op 19 januari 2016

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]