Planologisch attest ‘De Okkernoot’

BEKENDMAKING VAN EEN AANVRAAG VAN EEN PLANOLOGISCH ATTEST
Ref. gemeente: 877.43_2020.01

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft op 18 maart 2020 een ontvangstbewijs afgegeven voor een aanvraag van een planologisch attest van Wonen en Werken voor personen met Autisme VZW met als adres Repingestraat 12, 1570 Galmaarden. De aanvraag heeft betrekking op het perceel met als adres Repingestraat 12 en kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 536 L.

Er wordt over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 24 april 2020 tot en met 24 mei 2020, 11 uur.
Je kan de aanvraag inkijken op het Gemeentehuis Galmaarden, Dienst Ruimtelijke Ordening, Marktplein 17, 1570 Galmaarden.

Als je opmerkingen of bezwaren hebt over de aanvraag, dan moet je die voor het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk aan de Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro), p/a Marktplein 17, 1570 Galmaarden of digitaal bezorgen aan gecoro@galmaarden.be.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]