Goedkeuring reglement tot toekenning van een corona septembertoelage aan Galmaardse gezinnen die recht hebben op een sociale toeslag op het groeipakket, goedgekeurd door de GR op 29 juni 2021 en gepubliceerd op 7 juli 2021

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]