Verblijfskosten woonzorgcentrum

Indien je opgenomen moet worden in een erkend woonzorgcentrum kan het OCMW de opname-, verblijfs- en verzorgingskosten ten laste nemen.
Het OCMW onderzoekt je financiële situatie en beslist op basis daarvan of zij borg staat voor de betaling van de verblijfskosten na aftrek van je eigen inkomsten.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de onderhoudsplicht van de familieleden in eerste graad, d.w.z. de echtgeno(o)t(e) en kinderen. Indien deze onderhoudsplichtig blijken te zijn, wordt het wettelijk bedrag teruggevorderd.

Lees er het reglement over de borgstelling voor verblijfskosten in een woonzorgcentrum op na.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]