Beheersorgaan bibliotheek

De openbare bibliotheek wordt beheerd door een beheersorgaan, dat het gemeentebestuur eveneens adviseert met betrekking tot zijn bibliotheekbeleid, hetzij op vraag van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief. Dit beheersorgaan is samengesteld uit acht stemgerechtigde leden: vier leden als vertegenwoordigers van de politieke partijen zetelend in de gemeenteraad pro rata hun aantal verkozenen enerzijds en anderzijds vier leden die gebruikers van de bibliotheek zijn of anderszins belangstelling hebben voor of geëngageerd zijn in de werking van de bibliotheek.

De leden worden aangesteld door de gemeenteraad. Kandidaten voor de eerste categorie van leden worden voorgedragen door de politieke partijen. Kandidaten voor de tweede categorie melden zich op eigen initiatief of worden voorgesteld door de bibliothecaris. De bibliothecaris zelf neemt deel aan de vergaderingen van het beheersorgaan maar heeft geen stemrecht.

Het mandaat van het beheerorgaan verstrijkt pas bij de samenstelling van een nieuw beheersorgaan en is dus niet noodzakelijk exact gebonden aan de termijn van een legislatuur.
 
Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]