Beheersorgaan Gemeenschapscentrum

Aan het beheersorgaan wordt een adviesfunctie bij het beheer van het gemeenschapscentrum toevertrouwd.
 
Onder gemeenschapscentrum wordt concreet verstaan:
  • het gemeentelijk ontmoetingscentrum Baljuwhuis in Galmaarden
  • de polyvalente zaal De Notelaar in Vollezele
  • het gemeentelijk ontmoetingscentrum Willem Tell in Tollembeek
 
Het beheersorgaan brengt advies uit aan de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen.
 
Hier vind je het huishoudelijk reglement terug.
Hier vind je het organiek reglement terug.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]