Alternatieve en duurzame energiebronnen

Vanaf 1 januari 2014 verleent het gemeentebestuur binnen de perken van het goedgekeurde budget een subsidie aan particulieren voor de aankoop met installatie van toestellen voor de opwekking en aanwending van alternatieve energievormen welke met de eventueel noodzakelijke vergunningen geplaatst worden bij regelmatig vergunde woongebouwen, volledig gelegen op het grondgebied van Galmaarden.
 

Welke voorwaarden zijn er aan verbonden?

  • Particuliere woning: woongebouw met als hoofdfunctie wonen en waarin complementair functies zoals kantoor, vrij beroep, handel, horeca, dienstverlening en ambacht kunnen worden uitgeoefend, mits de woonfunctie te behouden als hoofdfunctie en de complementaire functie een geringere oppervlakte beslaat dan de woonfunctie met een maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter. Bij meergezinswoningen komt elke woongelegenheid afzonderlijk als particuliere woning in aanmerking.
  • Installatie: de installatie die uitsluitend betrekking heeft op toestellen met opwekking en aanwending van alternatieve energiebronnen.
  • Opwekking: de installatie moet met het oog op het vooropgestelde doel, namelijk de bescherming van het leefmilieu door de aanwending van alternatieve energiebronnen, perfect functioneren en zodoende energie aanleveren.
  • Aanwending: het normaal en persoonlijk gebruik van de installatie gedurende een opeenvolgende periode van tenminste 10 jaar, ingaand binnen de periode van één jaar na het verlenen van de toelage. De installatie kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden.
  • Alternatieve energievormen in het kader van dit reglement:
    • de thermische omzetting van zonne-energie in warm water of warme lucht,
    • de omzetting van windenergie in de rechtstreekse productie van elektriciteit.

Meer info:
milieu@galmaarden.be - 054 89 04 30
 
Het subsidiereglement voor het aanwenden van alternatieve en duurzame energiebronnen vind je hier.
Het aanvraagformulier vind je hier terug.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]