Eénmalige subsidie herbruikbare luiers

De inwoners van de gemeente Galmaarden kunnen een éénmalige subsidie aanvragen voor de aankoop van herbruikbare luiers voor baby’s en kinderen tot 3 jaar, om zodoende de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen en de verspreiding van sluikstort/zwerfvuil tegen te gaan.

Welke voorwaarden zijn er aan verbonden?

  • aanvrager en kind zijn beiden gedomicilieerd in de gemeente Galmaarden;
  • de aanvraag gebeurt door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind;
  • de aanvraag voor de premie wordt ingediend vanaf de geboortedatum van het kind en vóór de derde verjaardag van het kind;
  • voorlegging van de aankoopfactuur op naam van de aanvrager met vermelding van de prijs en omschrijving van de aangekochte goederen;
  • voorlegging van het betalingsbewijs van voormelde aankoopfactuur.

De éénmalige premie van aankoop voor herbruikbare luiers bedraagt 50% van de aankoopfactuur met een maximum van 100 euro. De premie dient aangevraagd te worden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en ingediend te worden bij de gemeentelijke milieudienst.
 
Meer info
milieu@galmaarden.be - 054 89 04 30
Het subsidiereglement en het gemeenteraadsbesluit vind je hier.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]