Historiek van de gemeente

Galmaarden, gelegen langs de grens met het oude graafschap Vlaanderen, behoorde tot de annexatie van onze gewesten bij Frankrijk in 1795 tot het graafschap Henegouwen.
 
De oudste vermelding van Galmaarden komt voor in de stichtingsoorkonde van Geraardsbergen van 1068. In de 13de eeuw behoorde Galmaarden tot het rechtstreekse bezit van de Henegouwse heren de Braine, in de 14de eeuw van de Montignies-Saint-Christophe en in de 15de - 16de eeuw van de Hennin-Liétard. De heerlijkheid Galmaarden werd in 1623 tot graafschap verheven.
 
 
De Keure van Galmaarden dateert van 1330 en het Marktrecht van 1381. Jean de Montignies-saint-Christophe verleende de Galmaardenaren een vrijheidsoorkonde waardoor allerlei feodale verplichtingen werden afgeschaft. In de late Middeleeuwen had de stad van Gaumerage een zeker belang als centrum van lakennijverheid.

Vanaf 1795 maakte Galmaarden deel uit van het kanton Herne in het Département de la Dyle, later vervangen door Province du Brabant méridional (1814) en kortweg Brabant (1831). In 1977 fusioneerde Galmaarden met de aangrenzende gemeenten Tollembeek en Vollezele. Sinds 1 januari 1995 behoort Galmaarden tot de provincie Vlaams-Brabant.

Spotnaam van de Galmaardenaren: de Brabantse Patatten

Tot aan de Franse Revolutie behoorde Tollembeek tot het Land van Edingen en het graafschap Henegouwen. Het grondgebied maakte deel uit van het Hernewoud, dat bediend werd door een meier en zes schepenen en dat verschillende enclaves telde.
 
Het kwam aan de graven van Henegouwen in de 9de eeuw en in de 13de eeuw aan de heren van Edingen. De eerste vermelding van Tollembeek dateert van 1148 en wordt dan geschreven als Tholobecca. Sinds het begin van de 16de eeuw is Tollembeek een zelfstandig dorp.
 
Spotnaam van de Tollembekenaren: de Hanezoekers van Tollembeek
 
Tollembeek is een deelgemeente van Galmaarden samen met Vollezele (1977).
De oudste vermelding Volensela dateert van 1117. Vollezele behoorde sinds 1248 als heerlijkheid aan de heer van Edingen, die het in leen hield van gravin Margareta, gravin van Vlaanderen en Henegouwen.
 
De heren van Edingen oefenden te Vollezele het wereldlijk voogdijschap uit over de goederen van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen, die er twee hoeven in bezit had. Ook de abdij van Vorst bezat er verschillende hoeven. Het geslacht Arenberg was te Vollezele eigenaar van belangrijke goederen.
 
Kenmerkend zijn de vele pachthoven, die in het glooiiend landschap liggen verspreid: Hof ten Berghe, Hof te Leysbroeck, Hof te Ham, Hof te Steenhault, Hof te Reinsberg, Hof te Spieringen, Hof ter Bruggen, Hof ter Haegen en Hof te Reepinghen. In 1902 waren er een twintigtal. Van enkele oude grote hoven bestaan gegevens uit de 12de eeuw. Ze zijn alle meebepalend voor de geschiedenis van Vollezele en voor het schitterend landschap.
 
Vollezele was vroeger zeer gekend om zijn stoeterijen, die gespecialiseerd waren in het fokken van Het Brabants Trekpaard. R. Van Der Schueren begon in 1867 een hengstenfokkerij, die later de naam "Haras de Vollezeele" kreeg. Een andere hengstenfokker was T. D'Hauwer. Stilaan en door de jaren heen kwamen er meerdere paardenfokkers, waarbij de hengsten en de merries werden aangekocht en aldus over de hele wereld werden getransporteerd.
 
Kampioenpaarden met klinkende namen als Bienvenu, Brillant en Indigène de Fosteau werden wereldberoemd. Kroonprins Albert I, later koning van België, bracht in 1907 een bezoek aan Vollezele.
 
Vollezele telde ook vele mijnwerkers. Het merendeel van de kolenkappers woonde op het arme gehucht Achterdenbos. De lokale plaatsnaam Congo verwijst naar de vele houilleurs en mineurs, die ongewassen van de koolmijn en nog zwart als oelje (van het Franse houille = steenkool) naar hun gezin terugkeerden.
 
Spotnaam van de Vollezelenaren: de Hengstemans
 
Vollezele is een deelgemeente van Galmaarden samen met Tollembeek (1977).

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]