Aanleg van fietspaden langsheen de Langestraat, Repinge- en Vollezelestraat

Over enkele jaren zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) fietspaden aanleggen langs de gewestweg N272, meer bepaald tussen de Edingsesteenweg (N285) en de dorpskern van Tollembeek.
 Deze werken gaan gepaard met een structureel onderhoud van de rijweg, de vernieuwing van het kruispunt met de Edingsesteenweg (N285) en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.
 
Voor meer informatie omtrent de stand van zaken verwijzen we door naar de site van AWV: http://wegenenverkeer.be/projecten/aanleg-fietspaden-langs-langestraat-repingestraat-en-vollezelestraat-n272-galmaarden-gooik
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]