Openbaar onderzoeken

Op deze pagina vindt u de lopende openbaar onderzoeken voor diverse vergunningendossiers.
Bent u specifiek op zoek naar een openbaar onderzoek voor een bouwvergunning of milieuvergunning? Ga dan naar deze pagina.
 
Ook andere dossiers kennen soms een openbaar onderzoek. Denk aan een ruimtelijk uitvoeringsplan, een onteigeningsplan, het vaststellen van een rooilijn,...
 
Hier vindt u het actuele overzicht van de lopende openbaar onderzoeken:

  • VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET ONTWERP VAN ROOILIJNPLAN OULSTBERGSTRAAT/DEEL EN GRUNSELBORRESTRAAT/DEEL   
  • VOORLOPIGE GOEDKEURING GRONDINNEMINGSDOSSIER VOOR DE INNEMINGEN 6 (afd. 2 , sectie C, nr. 249D) EN 7 (afd. 2, sectie C, nr. 249E) IN DE OULSTBERGSTRAAT EN DE INNEMINGEN 4A (afd. 2 , sectie C, nr. 103E),  10A (afd. 2 , sectie C, nr. 49E), 11A (afd. 2 , sectie C, nr. 49H) en 12A (afd. 2 , sectie C, nr. 49G) IN DE GRUNSELBORRESTRAAT
Onteigenende instantie: gemeente Galmaarden
Tijdens het openbaar onderzoek dat plaatsvindt van 23 november 2020 tot en met 22 december 2020 om 11.00 uur ligt het dossier ter inzage bij de dienst openbare werken op het gemeentehuis van Galmaarden, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden. Het dossier kan ingekeken worden na telefonische afspraak op het nummer 054 89 04 20.
Het dossier kan ook geraadpleegd worden via deze website:
 
Raadsbesluit van 27/10/2020: voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan Oulstbergstraat/deel en Grunselborrestraat/deel, voorlopige goedkeuring grondinnemingsplannen en verrechtvaardigingsnota 


Opmerkingen en bezwaren kunnen worden ingediend hetzij per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden, hetzij door afgifte aan het loket grondgebiedzaken (na telefonische afspraak) tegen ontvangstbewijs, hetzij via e-mail naar openbare-werken@galmaarden.be, en dit tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek.
 
 
  • Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027
Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 loopt er een openbaar onderzoek. U kunt uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. De documenten kan u nalezen op www.volvanwater.be. Meer informatie
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]