Sociaal Verhuurkantoor Webra

Betaalbare huurwoningen! Het is niet evident om in Vlaams-Brabant op de privémarkt een betaalbare woning te huren. En toch… Het sociaal verhuurkantoor Webra kan je voor dit probleem een oplossing bieden. SVK Webra huurt op de privémarkt woningen in om ze op haar beurt aan een redelijke huurprijs door te verhuren aan mensen in woningnood of met beperkte financiële middelen. De huurwoningen worden aangeboden aan de hand van een puntensysteem, rekening houdend met je gezinsinkomen, je woonsituatie en gezinssamenstelling.
 
Inschrijven op de wachtlijst bij het sociaal verhuurkantoor kan telefonisch, ter plaatse of bij het Sociaal Huis.
 
SVK Webra
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse
tel. 02 451 24 90
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]