Nood & Interventieplan

Crisisportaal Vlaams-Brabant

Coördinatie

De provinciegouverneur coördineert de provinciale rampenfase. De burgemeester staat in voor de gemeentelijke rampenfase en de Minister van Binnenlandse zaken voor de federale rampenfase.

Alarmering hulpdiensten

Wellicht ontvangen de hulpdiensten de eerste oproepen bij een ramp. Het hulpcentrum 100 in Leuven behandelt de oproepen voor het grootste deel van onze provincie.
Als u zelf het slachtoffer of de getuige bent van een ramp, dan contacteert u de hulpdiensten via het nummer 100 met vaste telefoontoestellen en 112 met gsm.

Gemeentelijke, provinciale en federale fase

De alarmfasen zijn een aanduiding voor de ernst en de omvang van een ramp. Ze geven aan wie de hulpverlening gaat coördineren en welke middelen kunnen ingezet worden.

De gemeentelijke fase wordt gecoördineerd door de burgemeester. De provinciale fase wordt gecoördineerd door de provinciegouverneur. De federale fase wordt gecoördineerd door de minister van Binnenlandse Zaken.

Vijf teams werken gecoördineerd samen

In de rampenbestrijding zien we vijf teams - disciplines in het jargon - die gecoördineerd samenwerken:

· brandweer

· medische en sanitaire hulpverlening

· politie

· logistiek (civiele bescherming en het leger)

· informatie

Rampenplannen

Om snel en efficiënt te kunnen optreden en de improvisatie zoveel mogelijk te beperken bestaan er rampenplannen op verschillende niveaus. Ze kunnen worden opgesteld door een bedrijf of instelling, een gemeente, een provincie of door de federale overheid. Ze vullen elkaar aan.

Crisisportaal Vlaams-Brabant Op het crisisportaal kan men de belangrijkste informatie en gegevens die het functioneren van de crisisorganisatie ondersteunen terugvinden .
Dit betreft voorbereide plannen en procedures evenals het logboek en kaartmateriaal .
Het crisisportaal vermeldt alle relevante informatie over de crisisorganisatie (bereikbaarheidsgegevens, namen, alarm- en telefoonnummers van medewerkers) en ook alle gegevens van de instellingen en overheden .
Het crisisportaal is niet openbaar.

Gemeente Galmaarden beschikt over gebruikers met paswoorden ( consultatie en wijziging van gegevens ) die toegang hebben tot het crisisportaal ( ANIP's Vlaams Brabant / LOGBOEK / KAART ) :

- Burgemeester Galmaarden

- Ambtenaar Noodplanning Galmaarden

De disciplines voorzien in eigen toegang tot het crisisportaal.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]