Wegen- en rioleringswerken in Vollezele

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Ze bouwen installaties waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken. 

Aquafin & Fluvius ontwerpen momenteel een rioleringsproject in: Sint Leonardus, de Grunselborrestraat, de Oulstbergstraat, de Huismanstraat, de Congobergstraat en de Errebekstraat.
Deze werken omvatten:
  1. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in bovenvermelde straten,
  2. Heraanleg van de wegenis volgens de bestaande toestand,
  3. De plaatsing van een pompstation op het laagste punt in de Grunselborrestraat (ter hoogte van huisnummer 2) om het afvalwater aan te sluiten op de collector afwaarts in Sint-Leonardus.

Er zal een tijdelijk terrein van grondverbetering in gebruik genomen worden ten westen van het kruispunt Congobergstraat – Oulstbergstraat. Daar zullen gronden tijdens de werken opgeslagen, gemengd en/of gestabiliseerd worden. 

Wanneer beginnen de werken?
Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. We werken alles verder in detail uit en vragen bij de verschillende instanties alle vergunningen aan. We verwachten dat de werken in het voorjaar van 2021 zullen starten.

Plannen inkijken
Ondertussen loopt het openbaar onderzoek nog. Tot dan kunt u de ontwerpplannen inkijken in het gemeentehuis. U vindt de plannen trouwens ook in het digitale omgevingsloket.

Hoe gaat het verder?
Omdat we het belangrijk vinden om jullie duidelijk te informeren, houden we jullie vanaf nu op de hoogte van het verdere verloop van het rioleringsproject. In het najaar 2020 zal getracht worden een infoavond te organiseren. Vervolgens, zodra de aannemer is gekend, krijgen de buurtbewoners een nieuwe infobrief met verdere informatie rond timings.

Infoavond
In normale omstandigheden wordt er dus een infoavond gegeven. Gezien de corona-maatregelen is dit nog niet kunnen doorgaan. Zowel Aquafin, Fluvius als de gemeente zijn op zoek naar een volwaardig alternatief om de inwoners van de werken bijkomend in te lichten. We hopen dat de omstandigheden ons zullen toelaten een infoavond te houden in het najaar van 2020.
Wie van de buurtbewoners nog verdere toelichting wenst op een infoavond, kan z'n interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar openbare-werken@galmaarden.be en dit uiterlijk tegen 15 september 2020.
Gelieve uw naam, volledig adres en telefoonnummer door te geven met de melding "interesse infoavond project Grunselborrestraat”.
Afhankelijk van de interesse zal worden beslist of en onder welke vorm deze infoavond zou kunnen doorgaan.

Overzichtsplan
Onderstaande figuur geeft een overzicht van het Fluvius aandeel (1) en het Aquafin aandeel (2) terug.
 
Tijdens de uitvoering van de werken kan de toegankelijkheid van de woning gedurende korte tijd verhinderd zijn. Het spreekt voor zich dat de aannemer de bewoners hiervan tijdig zal inlichten zodat eventuele problemen van toelevering vooraf zijn gekend en indien mogelijk hieraan een passende oplossing kan worden geboden. Voor dergelijke aangelegenheden neemt u dan ook best tijdig contact met de aannemer waarvan de coördinaten later zullen worden meegedeeld. Gedurende de werken kan u enige hinder ondervinden. Wij zullen hoe dan ook onze uiterste best doen om de werken zo comfortabel mogelijk te laten verlopen met een maximum aan toegankelijkheid en veiligheid. Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest, en danken u voor uw welwillende medewerking en uw begrip voor het ongemak dat de werken met zich zullen meebrengen.
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]