Week van de valpreventie

De 8ste Week van de Valpreventie (WvdV) gaat door van 22 tot en met 28 april 2019 en wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s.
 
Een nieuwe editie, een nieuw thema.  Met de slogan‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’ ligt de focus van deze week op valangst.
 
 
Tijdens de week van 22 tot en met 28 april 2019 roepen we alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheid- en welzijnsmedewerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om allerlei activiteiten rond valangst te organiseren. De vorige edities waren een groot succes! Ook dit jaar rekenen we op jullie massale deelname en proberen we, net zoals in 2018, de kaap van 1000 deelnemende organisaties te overtreffen.
 
Registreer je organisatie vanaf 12 februari tot en met 10 mei 2019 op www.valpreventie.be.
Op die manier word je mee opgenomen in de telling van het aantal deelnemende organisaties aan de Week van de Valpreventie.

 
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]