Verboden vuurwerk af te vuren

Volgens het decreet van 26 april 2019 is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkannonnen af te vuren zonder vergunning.
Het decreet geeft wel de bevoegdheid aan steden en gemeenten om een uitzondering toe te staan op dit verbod bij uitzonderlijke gebeurtenissen.

In tegenstelling tot wat er in ons driemaandelijks infoblad Samen staat gepubliceerd, zal onze burgemeester elke particuliere aanvraag tot het afvuren van vuurwerk weigeren.
Dit ingevolge van de brief van 27 november 2019 van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn, betreffende vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode alsook het advies van het Politiecollege zone Pajottenland.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]