Totaalplan Mark: stand van zaken waterbeheersingswerken

Op 14 juni 2017 verkreeg de VMM een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de lokale waterkeringen in Galmaarden en Herne.  
 
Het doel van het project is om woningen en andere infrastructuur maximaal te beschermen tegen overstromingen. De waterkering wordt op verschillende manieren opgebouwd. Daar waar er voldoende plaats is komt er een aarden dijk, in andere gevallen wordt er gekozen voor een betonnen muur of een damwand. Er komt ook een betere doorstroming van de Mark afwaarts Galmaarden door de aanleg van een winterbed afwaarts van de Driscartmolen.
 
Aansluitend aan de vergunning, zijn de technische plannen verder aangepast waarbij het bestek voor deze eerste fase werd gepubliceerd op 20 oktober 2017. De werken (1,7 miljoen euro) zullen vermoedelijk voorjaar 2018 worden aangevat. Voorafgaand aan de start van de werken zal nog een informatievergadering georganiseerd worden. 
 
Ondertussen werkt de VMM verder aan de ontwikkeling van de gecontroleerde overstromingsgebieden en vistrappen. 
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]