Studiebeurzen school- en academiejaar 2021-2022

De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant (CSBB) verleent steun aan jongeren en hun ouders door het toekennen van studiebeurzen van de stichtingen die ze in beheer heeft.
De aanvragen om één of meer van de beschikbare studiebeurzen, vermeld op de te downloaden lijst, te bekomen, moeten vóór 5 juni 2021 (latere datum omwille van de corona-pandemie) toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel, per brief of per e-mail op het adres cbeb@misc.irisnet.be. Op aanvraag, zal je een ontvangstmelding worden toegezonden.
 
Het aanvraagformulier en verdere informatie over de voorwaarden voor toekenning van deze beurzen vind je hier terug.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]