Steunmaatregelen naar aanleiding van COVID-19

Het college van burgemeester en schepenen en alle gemeenteraadsfracties leven sterk mee met de getroffenen van het coronavirus. Alle burgers, handelaars en verenigingen kunnen een hart onder de riem gebruiken om het dagelijkse leven en de activiteiten na de coronacrisis zo goed als mogelijk te kunnen hervatten.

Het gemeente- en OCMW-bestuur ondernam reeds tal van maatregelen, onder meer door doorgedreven met de bevolking te communiceren, door een vrijwilligerspunt in het leven te roepen om hulpbehoevenden in kaart te brengen en daadwerkelijk te helpen, door de allerzwaksten in de noodzakelijke levensbehoeften te blijven voorzien, door beschermingsmiddelen aan te bieden aan zorgverleners waar de federale overheid dit niet kon waarborgen, door in de bres te springen bij de samenaankoop van mondmaskers voor de inwoners en door handelaars bij te staan bij hun vragen en bezorgdheden over het heropenen van hun zaak.

Op dit ogenblik worden de geleverde inspanningen, vermeerderd met de gederfde ontvangsten al geraamd op om en bij de 140.000 euro. Toch wensen alle politieke fracties gezamenlijk een realistisch actieplan op te stellen om de doelgroepen inwoners, verenigingen, handelaars en zorgverleners een extra duwtje in de rug te geven.

Op de hoofdlijnen wenst de werkgroep een geraamd budget van nogmaals om en bij de 100.000 euro vrij te maken om:
  • Inwoners een waardebon te overhandigen die kan ingeruild worden bij getroffen lokale handelaars, zelfstandigen en bedrijven
  • Handelaars samen te brengen om gezamenlijk positieve acties op te zetten 
  • De subsidies aan verenigingen die activiteiten verloren zagen gaan te vrijwaren
  • Annulerings- en reservatiekosten voor zaalhuur aan verenigingen kwijt te schelden
  • Forfaitaire kosten voor infrastructuur aan verenigingen gedeeltelijk kwijt te schelden
  • Een korting op de zaalverhuur aan te bieden aan getroffen verenigingen voor de herneming van hun activiteit in 2021
  • Tot slot zal er ook in 2021 een herdenkings- en bedankingsmoment worden georganiseerd voor alle vrijwilligers, zorginstellingen, zorgverleners,… die in deze zware tijden het beste van zichzelf geven
Na een overleg op 6 mei 2020 wordt het actieplan administratief voorbereid om het in de maand juni ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. De maatregelen zullen gespreid over 2020 in voege treden, rekening houdend met de duur van de opgelegde federale maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]