Speelruimte Flieterkouter uitgebreid met pingpongtafel

Vorige zomer werd er op vraag van inwoners van de Flieterkouter gekeken naar de mogelijkheden voor het creëren van meer speelruimte. De actie werd opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente en na een participatiemoment werd in augustus 2020 het speelpleintje aan de Flietermolen geopend. 

Er waren toen ook plannen om in het voorjaar 2021 iets verderop een meer sportief terreintje af te bakenen, met een pingpongtafel, badmintonnet en hinkelspel.
Na alles in overweging te nemen, werd beslist om geen badmintonnet te plaatsen. Dit vraagt namelijk wat extra inspanningen van de omwoners en het is niet de bedoeling om hen hiermee te belasten. Intussen is de pingpongtafel wel geplaatst is en veilig afgebakend door de technische dienst van de gemeente. Het hinkelspel volgt binnenkort.
 
 

We willen ook de jongeren en volwassenen uit de buurt en wijdere omgeving de mogelijkheid bieden om in leuke sfeer sociale activiteiten te kunnen uitoefenen in de buitenlucht. Door de huidige maatregelen kunnen we er geen officiële opening van maken, maar laat dat jullie niet tegenhouden om de tafel uit te testen en volop in gebruik te nemen. De aankomende lentedagen bieden hiervoor de ideale gelegenheid, binnen de toegelaten bubbelregels natuurlijk.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]