Speelpleinwerking Kornelius Krokodil in de paasvakantie geannuleerd, noodopvang via de scholen blijft open.

Door het coronavirus moeten we alle activiteiten, ook kampen en cursussen tijdens de paasvakantie annuleren. Zo kan het virus zich langs deze weg niet verder verspreiden. Dit betekent ook dat de speelpleinwerking niet doorgaat. 

Wat met noodopvang kinderen?
Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming). Gebeurt dat toch, dan dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen. Binnen de groep zelf ontwikkelt zich dan groepsimmuniteit. Om die reden verlengen we de noodopvang op onze gemeentelijke basisscholen. Zieke kinderen moeten sowieso thuisblijven. 
Concreet wordt aan de scholen gevraagd om opvang te voorzien voor drie groepen van gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...), kinderen met een medische of sociale kwetsbaarheid en kinderen met een moeilijke thuissituatie. 
Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op, tenzij er dan sprake is van een moeilijke thuissituatie.

De ouders van alle schoolgaande kinderen ontvangen in de loop van volgende week nog een brief met een aanwezigheidskalender voor de noodopvang. Het is van het grootste belang dat die kalender correct en tijdig wordt ingevuld en aan de school wordt terugbezorgd.

Wat met kinderen die reeds zijn ingeschreven?
Alle ouders worden gecontacteerd, we verwijzen hen naar de noodopvang die op de scholen georganiseerd wordt. Het basisprincipe dat kinderen maximaal thuis dienen opgevangen te worden, blijft wel gelden tijdens de paasvakantie. Eventuele reeds gemaakte kosten aan ons bestuur voor activiteiten of kampen zullen in de komende periode worden terugbetaald.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]