Rookmelders verplicht vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een rookmeldersverplichting in alle woningen in Vlaanderen.
 
Rookmelders worden te koop aangeboden in het gemeentehuis.
De voorraad is terug aangevuld. Er zijn weer rookmelders ter beschikking!

Het rookmeldersdecreet van 1 juni  2012 houdt in dat alle huurwoningen waarvoor een huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders; voor woningen met een huurcontract dat dateert van vóór  1 januari 2013 is er een gefaseerde invoering voorzien.

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreetwijziging afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem zowel voor huurwoningen als woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt. Dit betekent dat uiterlijk op 1 januari 2020 ALLE WONINGEN in Vlaanderen over de nodige rookmelders of rookdetectiesystemen zullen moeten beschikken.  

Het Sociaal Huis van Galmaarden biedt 65-plussers daarbovenop de mogelijkheid om gratis een beroep te doen op een klusjesman om de rookmelders te plaatsen.
Hiervoor kan men terecht bij de thuisdiensten via 054 89 04 80.


Klik hier voor meer info.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]