Procedure afvalinzameling bij winterweer en wegenwerken

Met de winter voor de deur bezorgen we u graag nog eens de werkregeling voor de afvalinzameling bij winterweer.
 
1) KMI
ILVA baseert de beslissing om al dan niet uit te rijden op de waarschuwingen van het KMI, waarbij de online kaart van België als basis wordt genomen. Elke provincie krijgt een kleur:
  • groen: normale toestand: alle rondes worden gereden en opgehaald;
  • geel: gladheid op de grond: zoveel mogelijk straten worden bediend;
  • oranje: uitgebreide gladheid die het verkeer bemoeilijkt: enkel de sneeuw- en ijzelvrije straten worden bediend, dit op basis van de strooiplannen
  • rood: algemene gladheid, alle verkeer wordt afgeraden er worden geen rondes gedaan. In de loop van de voormiddag wordt de weerstoestand geëvalueerd en wordt de beslissing genomen om niet of deels uit te rijden.
2) Beslissing chauffeur/laders
Ondanks bovenstaande regel, blijft de veiligheid in alle situaties primeren. Het zijn de chauffeurs en laders die bepalen in welke straten het afval kan worden ingezameld zonder onverantwoorde risico’s voor mensen en materiaal.
 
3) Hele dag onberijdbaar: volgende inzameling
Wanneer niet of slechts deels is uitgereden, maakt ILVA de lijst van niet-bediende straten over aan de gemeentebesturen. Deze straten worden dan de volgende inzameling bediend. ILVA vraagt de inwoners via media, de website en Facebook om het afval binnen te nemen en bij de volgende inzameling opnieuw aan te bieden.
 
4) Volgende inzameling ook winterweer: bijkomende inzamelronde voor niet-bediende straten 
Mocht ook de volgende inzameling door weersomstandigheden niet worden gereden, worden een bijkomende inzamelronde georganiseerd in (enkel) die straten waar de tweede maal geen inzameling mogelijk was.
ILVA maakt flyers waarop de dag van deze bijkomende inzameling wordt aangekondigd. Deze flyers worden aan de gemeentediensten bezorgd die ze verspreiden.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]