Probleem met je energiecontract? Hier kan je terecht.

De laatste maanden krijgt de FOD Economie meer en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten. Veel burgers stellen zich daarover vragen of kennen hun rechten niet. 

Het internet overstelpt je met informatie over energiecontracten. Maar die info is niet altijd correct. Om de consumenten wegwijs te maken, lijst de FOD Economie de belangrijkste vragen en antwoorden op. Ze maakten een overzicht van de 9 meest prangende vragen en de instanties waar je terecht kan.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]