Oproep: gemotiveerde burgers voor de adviesraden

Op dit moment werken we aan de samenstelling van de gemeentelijke adviesraden voor de periode 2020 - 2025. 
 
In een adviesraad draait alles om ontmoeten en in dialoog gaan met elkaar. Samen steken we de koppen bijeen voor onze gemeente. Door regelmatig te overleggen over belangrijke thema's, erover te debatteren en duidelijke adviezen te formuleren voor de beleidsploeg, maken we van onze gemeente een aangename plek om te wonen.

Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en de bijsturing ervan. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden om advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen. In Galmaarden schuiven we adviesraden naar voor voor volgende thema's: cultuur, jeugd, sport, senioren, kinderopvang, ruimtelijke ordening en milieu.

Omdat we de komende jaren actief willen inzetten op onze adviesraden, richten we deze oproep aan elke inwoner. Want we willen de komende zes jaar rond de tafel zitten en jouw mening horen. Een nieuwe gemeentelijke beleidsperiode hangt samen met een vernieuwing van de adviesraden. Ben jij de enthousiasteling die wij zoeken?
 
 
Overtuigd? Stel je dan kandidaat. Om actief deel uit te maken van één van de raden, moet je aan enkele voorwaarden voldoen: minstens 18 jaar zijn (16 jaar voor de jeugdraad), geen politiek mandaat uitoefenen en woonachtig zijn in Galmaarden, Tollembeek of Vollezele. Verder moedigen we natuurlijk een gezonde interesse in het thema en een enthousiaste motivatie aan.

Je kandidatuur kan je indienen via de vermelde e-mailadressen of met de post: College van burgemeester en schepenen, Marktplein 17, 1570 Galmaarden, uiterlijk op woensdag 27 november 2019.


Cultuurraad
De cultuurraad krijgt de gelegenheid om het cultuurbeleid in Galmaarden mee te sturen. De cultuurraad stimuleert de culturele werking in de gemeente door overleg en samenwerking tussen enerzijds de culturele verenigingen en anderzijds belangstellende inwoners. Denk aan het cultuuraanbod, de toegankelijkheid van diverse kunstvormen, ruimte voor ontmoeting,...
Meer info: 054 89 04 35 · cultuur@galmaarden.be

Sportraad
De sportraad heeft tot doel het plaatselijke sporten recreatieleven te stimuleren door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen enerzijds de sport- en recreatieverenigingen en anderzijds belangstellende inwoners. Is er voldoende aanbod voor doelgroepen als jeugd en senioren. Werken verenigingen goed samen? Hoe zetten we aan tot meer beweging?
Meer info: 054 89 04 35 · sport@galmaarden.be

Seniorenraad (nieuw)
Deze raad wordt nieuw opgericht. De bevolking 'vergrijst'. Senioren vormen een grote en belangrijke doelgroep voor het lokaal beleid. Daarom willen we hen ook via een adviesraad een stem geven. We zijn op zoek naar enthousiaste 55-plussers die bekommerd zijn om thema’s als samenwerking tussen ouderenverenigingen, graag de de link leggen naar ontmoetingsmogelijkheden en uitdagingen zien voor gemeente en OCMW. Kortom, 55-plussers die mee
willen nadenken over het welzijn van onze senioren.
Meer info: 054 89 04 70 · sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

Beheersorgaan culturele infrastructuur
Het gemeenschapscentrum is een socio-culturele infrastructuur die door de gemeente wordt beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking. Het beheersorgaan mag advies geven over alle aspecten van het beheer van het Baljuwhuis, de zaal Willem Tell, de Notelaar (inrichting en uitrusting, financieel beleid, huishoudelijk reglement, e.d.).
Meer info: 054 89 04 35 · cultuur@galmaarden.be

Beheersorgaan bibliotheek
Het beheersorgaan adviseert het bestuur over beslissingen die te maken hebben met bibliotheekgerichte aangelegenheden. Zij buigen zich over de bibliotheek van de toekomst zonder het lokale karakter van de bibliotheek verloren te laten gaan.
Meer info: 054 89 04 45 · bibliotheek@galmaarden.be

Academie voor muziek, woord en dans
Tot slot zoeken we nog iemand die de 'academieraad' van onze gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans wil vervoegen om het schoolbestuur te adviseren over de werking van de academie. De afdeling Galmaarden (bij schoolbestuur Gooik) bloeit en blijft groeien. Wil jij er mee over nadenken hoe we deze aantrekkelijke leervorm in de toekomst moeten organiseren? Laat het ons weten.
Meer info: 054 89 04 35 · cultuur@galmaarden.be

De hogere overheid verplicht de gemeenten om de samenstelling van de adviesraden voor maximaal 2/3 uit hetzelfde geslacht te laten bestaan. De milieuraad, het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening (Gecoro) kunnen daardoor niet rechtsgeldig worden ingericht.

De milieuraad en GECORO zijn nog op zoeknaar deskundige dames.
Meer info:
054 89 04 30 · omgeving@galmaarden.be

Het LOK is op haar beurt nog op zoek naar enkele gemotiveerde mannen.
Meer info: 054 89 04 35 · jeugd@galmaarden.be


 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]