Oppassen voor websites die uittreksels uit het strafregister aanbieden

De dienst burgerzaken en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden.
We willen jullie erop wijzen dat het hier gaat om een kennelijk illegale praktijk, waarbij zowel geld als persoonlijke gegevens afhandig worden gemaakt.

Hoe vraag je correct een uittreksel uit het strafregister aan? 
Richt je aanvraag rechtstreeks aan de dienst burgerzaken. Dit kan via het loket tijdens de openingsuren, via mail naar bevolking@galmaarden.be of telefonisch op het nummer 054 89 04 15. Deze procedure is bovendien gratis.

De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten. 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]