Opgewekt Pajottenland - studie hernieuwbare energie

Beste Pajot
Wij nodigen u graag uit voor de bewonersworkshop ‘Energie-initiatieven’ op dinsdag 26 februari om 19.30 uur in volkscafé De Cam, Dorpsstraat 67/A, Gooik.
 
Deze workshop is onderdeel van de landschapsstudie naar hernieuwbare energie in het Pajottenland. Deze studie werkt toe naar een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie en enkele concrete projecten. Ze kadert binnen het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ van de provincie Vlaams-Brabant. Meer informatie over het strategisch project en de landschapsstudie kan u alvast vinden in deze startnota.
 
Op deze avond presenteren we de eerste bevindingen uit onze studie. Hierbij focussen we vooral op het energie-initiatieven. We gaan met zoveel mogelijk bewoners uit het Pajottenland op zoek naar de knelpunten die lokale projecten en coöperaties ondervinden. Op die manier proberen we een beeld te krijgen van mogelijke initiatieven die overheden kunnen starten om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen bij jullie duurzame initiatieven.
 
De workshop staat open voor iedereen met interesse in hernieuwbare energie, landschap, klimaat, duurzaamheid en coöperatief werken. Om deze avond zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, vragen wij aan iedereen die wil deelnemen om zich in te schrijven op deze link:
 
Voor vragen of extra toelichting kan u steeds contact opnemen met Jakob Vandevoorde (jakob@endeavours.eu, 0483/40.31.23)
Wij hopen alvast op uw talrijke aanwezigheid.
 
Het team Landschapsstudie: Tim, Jorryt, Jakob, Dirk, Alex, Kim en Jordy
Het projectteam Opgewekt Pajottenland: Ben, Carolien, Mieke, Reindert en Valerie

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]