Openbaar onderzoek rooilijnplan en grondinnemingsplan Kramerijk

Het gemeentebestuur organiseert een openbaar onderzoek, dat plaatsvindt van 5 oktober 2020 tot en met 3 november 2020. Het dossier ligt ter inzage bij de dienst openbare werken op het gemeentehuis van Galmaarden, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden:
Voorlopige vaststelling ontwerp van rooilijnplan en voorlopige goedkeuring grondinnemingsdossier deel Kramerijk, met betrekking tot perceel 3de afdeling, sectie c, nummer 419V voor de aanleg van 46 parkeervakken in de stationsomgeving Tollembeek en de aanleg van een achterliggende open gracht in kader van de wegenis- en rioleringswerken in de Statiestraat, Muylebeekstraat, Kramerijk en Zeuningenstraat.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]