Noodhulp overstromingen

Heel wat mensen werden deze week  hard getroffen door watersnood. De provincies Luik, Luxemburg, Limburg, Namen en Vlaams-Brabant leden het ergst onder de ongeziene regenbuien.
 
Tegelijk ontstaat heel wat solidariteit over het hele land, ook in onze gemeente. Iedereen wil de slachtoffers steunen.
 
Wil ook jij helpen? 
De makkelijkste en meest aangewezen manier om te helpen, is om een gift te storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525
 
Wil je als vrijwilliger meewerken? Meld je aan op het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis: www.rodekruis.be/helpenhelpt
 
Vertrek niet zomaar naar de getroffen gebieden. Dit kan de reddingsacties van de hulpdiensten zelfs in gevaar brengen. Bovendien zijn vele wegen moeilijk berijdbaar. Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een gemeente om materiaal te doneren of te brengen. 

Het Rode Kruis brengt momenteel alle noden in de getroffen gebieden in kaart en zoekt een oplossing voor goederen die tot nu toe geleverd zijn en niet gebruikt worden. Dit vraagt tijd en overleg. We vragen begrip en geduld hiervoor. 
 
Wil je als vrijwilliger meewerken om zwerfvuil te ruimen?
Samen met de betrokken partners, zoals de getroffen lokale besturen en hun afvalintercommunales, de OVAM, De Vlaamse Waterweg en Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir worden er opruimacties georganiseerd om het achtergelaten zwerfafval op te ruimen. Mooimakers voorziet een overzicht van waar en wanneer deze acties plaatsvinden. Hoe je als vrijwilliger kan meehelpen om al dit afval op te ruimen, vind je op de website van de betrokken organisaties. Mooimakers verzamelt alle informatie over de georganiseerde opruimacties op één webpagina. Ze lijsten alle lokale besturen op die een zwerfvuilopruimactie organiseren en wanneer deze plaatsvinden. Ze trachten deze pagina continu up-to-date te houden met de voorziene acties. Waar en wanneer je kan helpen vind je hier.
 
 
Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW voor slachtofferhulp
De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat en worden verder geholpen door professionele hulpverleners. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht.

 
  


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]